HittaWebbhotellet.se

Skribent: Alexander M. Sandvik Nov 23 2022 September 21, 2023
Kundcase: HittaWebbhotellet

Översikt

HittaWebbhotellet.se är ett internt projekt på TribuSoft där vi har haft ambitionen att bli den största jämförelsetjänsten inom webbhotellmarknaden. Lanseringen av tjänsten gjordes det andra kvartalet under 2018 och vår löpande optimering av webbplatsen startade i juli 2018. Sedan starten har vårt arbete uppmärksammats av Dagensindustri, Breakit, Svenska dagbladet med fler.

Uppdrag

Vår uppdragsformulering var enligt följande;

Skapa en webbplats som ska konkurrera om sökvolymer i en av Sveriges tuffaste branscher.

Ett år av löpande optimering blev HittaWebbhotellet den näst största jämförelsetjänsten sett till antalet besökare i månaden. Under 2020 har HittaWebbhotellet blivit den enskilt största guiden för webbhotell i Sverige.

Våra primära sökord har varit webbhotell och bästa webbhotell.

Trafik

I dagsläget har webbplatsen runt 2000 unika besökare i månaden. Trafiken kommer från bland de mest konkurrenskraftiga sökorden i Sverige. Vår prognos är att under 2020 öka trafiken till 5000 unika användare i månaden.

Den procentuella trafikökningen från januari 2019 till januari 2020 motsvarar 805 procent.

Konverteringar

HittaWebbhotellet konverterar 5,7 procent av den totala trafiken. Detta är möjligt då trafiken är i allra högsta grad relevant och vi lyckas besvara det sökintent som ligger bakom alla sökningar.

Placeringar

Vårt arbete har inneburit att vi har nyckelpositioner i alla relevanta segment för branschen. Vår strategi har varit utformad på så vis att vi haft laserfokus på ett avgränsat antal sökord och fokuserat på att inta första placeringar på dem. Detta är något som krävs i svårt konkurrenskraftiga branscher.

Klickfrekvens

Klicken fördelas exponentiellt över serpen. Där ungefär 30 procent går till första plats, 15 till andra plats och 5 till tredjeplats. Därför är det oerhört viktigt att inta plats ett för de viktigaste sökorden för att maximera avkastningen på SEO arbetet.