Hitta Kreditkortet listar bästa kreditkortet för 2020

Vi har nu lanserat vår jämförelsetjänst som har till syfte att bli Sveriges största jämförelsetjänst för kreditkort. Hitta Kreditkortet har till syfte att lista det bästa kreditkortet 2020. Arbetet med webbplatsen är långt ifrån klart ur ett användarperspektiv och ett SEO perspektiv.

Vårt fokus kommer vara att inta en första placering för sökordet bästa kreditkortet 2020.