Att arbeta med sökmotoroptimering (SEO) för en större e-handel 2023

Skribent: Alexander M. Sandvik Mar 03 2023 September 20, 2023

Att arbeta med sökmotoroptimering (SEO) för en större e-handel 2020

Idag kommer vi redogöra för hur ett effektivt SEO arbete ser ut för en e-handel. När det kommer till sökmotoroptimering finns det många aspekter att ta hänsyn till. Något som är väldigt viktigt är att förstå vilket sök intent som ligger bakom en specifik sökning. Detta är något som många e-handlare kan missa.

TribuSoft är en SEO-byrå i Stockholm. Behöver du hjälp med att öka din synlighet i Google är ni varmt välkomna att kontakta oss.

1. Sök intent

Vad är sök intent undrar du? Sök intent eller sökintentionen handlar egentligen om vad Google anser att innehållet ska innehålla för att du ska ha en möjlighet att ranka på Google.

Låt mig exemplifiera.

Snusnetto.com som är en e-handel inom snus. De arbetar aktivt med sin sökmotoroptimering för att synas bättre i Google och på så vis öka sin omsättning.

De har som mål att ranka bra på sökordet: 24k snus

SERPEN för det sökordet ser ut så här:

 

Vad vi kan se direkt när vi skannar sökresultatet är att Google väljer att visa produktundersidor.

 

Skulle vi inte ha undersökt detta och skrivit ett blogginlägg om 24k snus, hade vi haft det oerhört tufft att ranka väl på det sökordet.

Det är ganska enkelt, om vi tänker efter.

Vad är Googles huvuduppgift?

Att på kortast möjliga tid besvara frågan personen eftersöker.

Kan vi då anpassa vårt innehåll till vad Google anser vara korrekt sök intent kommer vi alltså på ett mycket effektivt sätt ranka bättre i Google och på så vis driva en större mängd trafik till webbplatsen.

Därför är det viktigt att förstå som e-handlare när en produktundersida eftersökes eller när det är annat typ av innehåll som Google vill visa.

2. Navigering

Navigering på en e-handel är bland det viktigaste som du måste göra rätt.

Varför?

Navigeringen är inte bara viktig för Google utan för dina användare.

Har du inte en lätt navigerad struktur, kommer du se en mycket högre bounce rate och därav lägre tid spenderad på din webbplats.

Vidare om din navigeringen inte är rätt kan det bli svårt för Google att spindla av din webbplats.

Detta blir allt viktigare om du har 100 tals eller 1000 tals produkter på din webbplats.

Många gånger kan produkterna i sig ha sökvolymer bakom sig, därför vill du ta vara på dem också.

3. Filtrering

Google har två kända uppdateringar, pingvinen och pandan. Pandan handlar om när de rullade ut en uppdatering som kunde straffa webbplatser med tunt innehåll.

Risken finns för dig som har ett filtrerings system för dina produkter, om den inte är byggd korrekt att du riskerar att få många dubbletter av undersidor, som dessutom har tunt med innehåll.

Här bör ni se till så att när filtreringen sker att inte nya undersidor skapas med samma innehåll. Här är användningen av javascript ett bra alternativ.

4. H strukturen

Detta är något som jag ser gång på gång när det kommer till e-handlare.

Produktnamnen är lagda högt upp i h strukturen.

Detta är långt ifrån optimalt.

Vi vill använda alla de verktyg som finns tillgängliga för oss, innan vi behöver arbeta med off-page.

Här är tipset att placera ner dem till p taggar.