Kvalitetsflytt

Skribent: Alexander M. Sandvik Feb 28 2023 September 20, 2023
Case: Kvalitetsflytt

Kvalitetsflytt är Sveriges största flyttfirma och samarbetet med TribuSoft kan bara beskrivas som en framgångssaga utan dess like.

Nedan ska vi berätta hur vi har på ett år lyckats eliminera kostnader, ökat omsättningen, samtidigt som vi har ökat lönsamheten med en lägre annonsbudget än vad Kvalitetsflytt tidigare hade innan vårt samarbete trädde i kraft.

TribuSoft är en SEO-byrå som specialiserar sig på lönsam tillväxt genom digital marknadsföring. Resultat har varit centralt sedan vår byrå lanserades 2019.

Flytt branschen i Sverige är en av de mest konkurrensutsatta sett från ett Google Ads & SEO perspektiv.

Detta innebär att det är mer kritiskt att välja en byrå som har kompetens och handlingskraft för att kunna skapa goda resultat.

Centralt i vårt arbete för Kvalitetsflytt har varit SEO, Google Ads och webbutveckling.

SEO

Kvalitetsflytt domän har funnits sedan 2012 vilket har underlättat SEO arbetet. Detta för att det har funnits landningssidor mot relevanta sökord som har samlat tid i Google.

Däremot rankade inte majoriteten av dessa sidor.

Genom att On-page optimerat webbplatsen och skapat upp fler relevanta undersidor på webbplatsen har vi möjliggjort en större potential av organisk trafik.

Därefter har vi arbetet löpande med länkar till webbplatsen.

Detta är extremt viktigt i konkurrensutsatta områden i Google.

Genom att utföra en framgångsrik outreach strategi, samt genom våra tidigare etablerade kontakter på de största mediahusen har vi lyckats stärka domänen rejält.

I ahrefs DR har vi gått från 19 till 43, från att rankat på 188 sökord till över 1300 sökord.

Antalet länkar har gått från ca 130 till 250.
Detta har också inneburit en kraftig trafikökning från 200 besökare till över 1200 besökare per månad från ytterst relevanta sökord.

Antal leads per månad från det organiska uppgår i skrivande stund till över 500. Där vi konverterar ca 70 procent av dessa.

Google Ads

Genom att vi är involverade i det dagliga arbetet för Kvalitetsflytt har vi lyckats få insikter i branschen och lyckats identifiera vart de lönsamma affärerna finns i Sverige.
Genom att arbeta oerhört tätt har vi lyckats skapa ett Google Ads konto som levererar över 1000 leads varje månad. Återigen där Kvalitetsflytt konverterar ca 70 procent av dessa leads.

Webb

När det kommer till SEO-arbetet och Google Ads arbetet är det oerhört viktigt att vi har en webbplats som underlättar arbetet för dessa två kanaler.
Därför har vi på TribuSoft tre webbutvecklare som sitter in house och är med i det dagliga arbetet som görs för Kvalitetsflytt.
Genom att ha webbutvecklare som finns tillgängliga hela tiden möjliggör det att vi kan vara agila i vårt arbete för både SEO och Google Ads vilket är helt avgörande för att åstadkomma resultat som detta.